Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia w zakresie przeciwpożarowego zabezpieczenia obszarów leśnych na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie

W dniach 20-21.04.2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, przy udziale przedstawicieli Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, przeprowadziła powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze pod kryptonimem „LAS 2018”. Tematem ćwiczeń była organizacja akcji taktyczno-gaśniczej związanej z pożarem lasu. W dniu 20.04.2018 r. odbyły się szkolenia kameralne, wśród których tematykę „Przeciwpożarowego zabezpieczenia obszarów leśnych” przedstawiła przedstawicielka Nadleśnictwa. W dniu 21.04.2018 r. na terenie leśnictwa Jary odbyły się ćwiczenia taktyczne,
w których udział wzięły jednostki KP PSP Trzebnica, jednostki OSP z terenu powiatu trzebnickiego
i wołowskiego, przy udziale sił i środków Nadleśnictwa Oborniki Śląskie i z wykorzystaniem samolotu gaśniczego. Jednym z celów ćwiczeń było sprawdzenie współdziałania pomiędzy jednostkami straży pożarnej a Nadleśnictwem. W opinii kierujących ćwiczeniami przebiegły one sprawnie i uzyskały bardzo dobrą ocenę, stanowiąc doskonałą okazję do doskonalenia umiejętności w zakresie działań ratowniczych na trudnych terenach leśnych.