Lista aktualności Lista aktualności

Regionalny Dzień Leśnika i VII Dolnośląska Pielgrzymka Leśników

        W dniu 15 czerwca 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Kamianna Góra odbyła się Regionalna Narada Leśników w ramach Regionalnego Dnia Leśnika połączona z obchodami 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz VII Dolnośląską Pielgrzymką Leśników. Uroczysta Msza Święta odbyła się  w Sanktuarium Matki Bożej w Krzeszowie. W uroczystości wzięli udział pracownicy, emerytowani pracownicy jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  we Wrocławiu wraz z rodzinami.

       Podczas  uroczystego przemówienia po zakończonej Mszy św. Dyrektor RDLP we Wrocławiu Adam Płaksej podziękował wyróżnionym pracownikom oraz emerytowanym pracownikom za osiągnięcia zawodowe i długoletnią służbę. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się także pracownicy Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.

       Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Brązowym Krzyża Zasług został odznaczony Andrzej Grzelak – podleśniczy w leśnictwie Zwierzyniec.

       Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

Bernard Bogdański – leśniczy leśnictwa Radecz,

Andrzej Grzelak – podleśniczy w leśnictwie Zwierzyniec,

Mirosław Zalewski – emerytowany Specjalista Działu Gospodarki Leśnej.

 

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.