Lista aktualności Lista aktualności

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Zarządzenie nr 15/2018

Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki Śląskie

z dnia  07.05.2018 roku

w sprawie zakazu wstępu do lasu na terenie Leśnictwa Trzebnica

Zn. spr. ZGO.7100.1.2018

  

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. oraz na podstawie art. 26 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z późn. zm.),

 zarządzam, co następuje:

 §  1

Ze względu na planowany oprysk lotniczy środkiem Mospilan 20SP, wprowadzam zakaz wstępu do lasu na terenie kompleksu leśnego położonego pomiędzy miejscowościami Wisznia Mała – Pierwoszów – Siedlec – Malin – Ligota Piękna, należącego do leśnictwa Trzebnica.

Zakaz obowiązuje od dnia 07.05.2018 r. do dnia 08.05.2018 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                               NADLEŚNICZY

                                                                                                                      mgr inż. Marcin Majewski