Asset Publisher Asset Publisher

Historia Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Oborniki Śl. w obecnych granicach utworzone zostało l stycznia 1983 r. z dawnego N-ctwa Oborniki Śl.,części byłego N-ctwa Grochowo ,części N-ctwa Żmigród oraz Szkółki Zadrzewieniowej Kodlewo.

Jednak jego początków szukać należy w lipcu 1945 r., kiedy to inż. Karol Bernolak otrzymał we Wrocławiu nominację na Nadleśniczego i dysponując jedynie mapą sztabową udał się pieszo do majątku Stróża, gdzie założył pierwszą siedzibę obecnego Nadleśnictwa.