Asset Publisher Asset Publisher

Jodłowice

Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat " Jodłowice " o powierzchni 9,36 ha utworzony 20.03.1958 r. którego celem jest : zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły, występującej na granicy północnego zasięgu jej występowania