Położenie

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie położone jest w województwie dolnośląskim i obejmuje swym zasięgiem dziewięć gmin tj. Brzeg Dolny, Długołęka, Oborniki Śl., Prusice, Trzebnica, Zawonia ,Wisznia Mała, Wołów, Żmigród, oraz cztery miasta: Brzeg Dolny, Oborniki ŚI., Trzebnica, Prusice.

Historia

Nadleśnictwo Oborniki Śl. w obecnych granicach utworzone zostało l stycznia 1983 r. z dawnego N-ctwa Oborniki Śl.,części byłego N-ctwa Grochowo ,części N-ctwa Żmigród oraz Szkółki Zadrzewieniowej Kodlewo.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników