Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej.

Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie znajduje  się 12 pomników przyrody ożywionej –  dęby szypułkowe,  modrzew europejski i  buk zwyczajny oraz jeden pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy.