Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Celem leśnictwa zawsze było zachowanie trwałości lasu. Zasada ta jest naczelną również w chwili obecnej, jednak wraz ze wzrostem wiedzy ekologicznej zmianie uległy środki jakimi leśnicy dążą do utrzymania lasu w najlepszej kondycji.

Rozwój ekologii, a co za tym idzie lepsze poznanie zależności jakimi powiązane są wszystkie elementy ekosystemów leśnych, wywarł znaczące piętno na gospodarce leśnej . Działania leśników  zmierzają w kierunku maksymalnej bioróżnorodności środowisk leśnych. Wieloletnie doświadczenie wykazało, że w dobie, kiedy lasy są osłabione na skutek negatywnego działania czynników antropogenicznych (skażenie środowiska przez przemysł), ekosystemy bogate i zróżnicowane są najbardziej stabilne i odporne na zagrożenia ze strony szkodników owadzich i patogenów grzybowych.

W ramach działań hodowlanych Nadleśnictwo Oborniki Śl. odnawia corocznie powierzchnie zrębowe, uproduktywnia halizny i płazowiny dokonuje poprawek w uprawach z lat ubiegłych .  

Ogólna powierzchnie odnowień przewidziana do wykonania w latach 2005-2014 wynosi 1694 ha.

Ponadto przeprowadza szereg zabiegów z zakresu pielęgnacji lasu, których rozmiar przewidziany na bieżące dziesięciolecie kształtuje się następująco : pielęgnacja gleby 1999 ha, pielęgnacja upraw 1450 ha, pielęgnacja młodników 904 ha.

 

Przeprowadzane w Nadleśnictwie prace odnowieniowe i zalesieniowe dokonywana są w oparciu o materiał sadzeniowy produkowany na szkółce leśnej Jary.              fot. Paweł Pajdzik

                                                                                               

Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 727 arów. W zależności od potrzeb do dyspozycji nadleśnictwa pozostaje od 1,5 do 2 mln sadzonek wyprodukowanych we własnym zakresie. fot. Paweł Pajdzik

Ponadto na bazie materiału sadzeniowego, pochodzącego z wyłączonych drzewostanów nasiennych położonych w nadleśnictwach : Wołów, Oleśnica zakładane są uprawy pochodne sosny, modrzewia i dębu. Istniejąca powierzchnia szkółki w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy zarówno ze strony N-ctwa Oborniki Śląskie, jak również innych jednostek LP.

Bazę nasienną nadleśnictwa stanowią :

 • Gospodarcze drzewostany nasienne :
  Sosnowe 125 ha, Bukowe 38 ha, Dębowe 67 ha, Jodłowe 6 ha, Brzozowe 4 ha, Olchowe 5 ha
   
 • Drzewa mateczne:                                                                                                      
  Modrzew 3 szt.                                                                                                                                    
 • Wyłączony drzewostan nasienny:
 • Modrzewiowy - 5,28 ha

 

 • Plantacje nasienne :
  Sosny pospolitej 5,20 ha,
  Lipy drobnolistej 4,99 ha
  Robinii akcjowej 1,09 ha

 

 • Plantacyjne uprawy nasienne :
  Sosny pospolitej 8,47 ha,
  Sosny czarnej 6,27 ha 

 

 • Źródła nasion

W wyniku przeprowadzonej w kraju regionalizacji nasiennej Nadleśnictwo Oborniki Śl. znalazło się 551 mikroregionie nasiennym.

Ramowy skład upraw