Wydawca treści Wydawca treści

Las bukowy w Skarszynie

Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

 

 

-rezerwat " Las bukowy w Skarszynie"o powierzchni 23,70 ha utworzony 30.12.1985r., którego celem jest : zachowanie fragmentu naturalnego lasu bukowego z interesującymi oraz rzadkimi roślinami zielnymi.