Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
71 310 57 61
71 310 57 60

ul. Wrocławska 12

55-120 Oborniki Śląskie

 

Nadleśniczy
Marcin Majewski
Zastępca Nadleśniczego
Marcin Lipiecki
Główny Księgowy
Elżbieta Spigiel
Inżynier Nadzoru- obręb leśny Oborniki Śląskie
Franciszek Biernacki
609 557 220
Inżynier Nadzoru- obręb leśny Bagno
Przemysław Wroński
600 853 393
Sekretarz
Tomasz Lechki
661 910 045

Dział Gospodarki Leśnej

Michał Woźniak
Spec. SL d/s urządzania lasu
Tel.: 661 910 014
Klaudia Kolano
Spec. SL d/s edukacji leśnej i gospodarki rolnej
Tel.: 661 910 037
Monika Szkutnik
Spec. SL d/s hodowli lasu
Tel.: 661 910 030
Filip Kowalski
Spec. SL d/s ochrony lasu
Tel.: 661 910 043
Mateusz Szala
Spec. SL ds. sprzedaży drewna
Tel.: 661 910 046
Magdalena Witkowska
Spec. SL d/s pozyskania drewna
Tel.: 661 910 048
Piotr Pałczyński
p.o. Spec. SL ds. pozyskania drewna
Tel.: 885 455 205

Dział Finansowo-Księgowy

Wiesława Szulc
Specjalista
Tel.: 661 910 038
Lidia Serniak
Księgowa - Kasjer
Aleksandra Bruder
Księgowa
Grażyna Szachnowska
Księgowa

Dział Administracyjny

Joanna Gonera
Referent
Hubert Pietrzak
Specjalista d/s administracji i infrastruktury
Tel.: 661 910 049
Włodzimierz Zieliński
Specjalista d/s logistyki i transportu
Tel.: 504 173 550
Beata Tatarek
Sekretarka

Dział Kadr

Agata Bogner
Specjalista d/s pracowniczych

Straż Leśna

Ryszard Blejder
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 661 910 032
Albert Petryków
Strażnik Leśny
Tel.: 661 910 021

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych