Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są „…pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie…””(art. 40 ust. 1) „Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi i mienia, drzewa pomnikowe podlegają ochronie do naturalnego, całkowitego rozpadu.” (art. 40 ust. 2)

Na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie zlokalizowanych jest 8 pomników przyrody:

  1. Głaz narzutowy przy drodze leśnej z Bukowic do Jodłowic. Położony na terenie Leśnictwa Radecz w oddziale 317g. Pomnik przyrody powołany decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu nr 91/64 z dnia 10 kwietnia 1964r.
  2. Dąb szypułkowy w parku w Chodlewku. Położony na terenie Leśnictwa Prusice w oddziale 494r. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/83/95 Rady Gminy Prusice z dnia 10 marca 1995r.
  3. Dąb szypułkowy w parku w Chodlewku. Położony na terenie Leśnictwa Prusice w oddziale 494r. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/83/95 Rady Gminy Prusice z dnia 10 marca 1995r.
  4. Dąb szypułkowy w parku w Chodlewku. Położony na terenie Leśnictwa Prusice w oddziale 494r. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/83/95 Rady Gminy Prusice z dnia 10 marca 1995r.
  5. Dąb szypułkowy w parku w Chodlewku. Położony na terenie Leśnictwa Prusice w oddziale 494r.  Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/83/95 Rady Gminy Prusice z dnia 10 marca 1995r.
  6. Buk zwyczajny w parku Lesie Bukowym przy kapliczce i drodze prowadzącej do Kościoła Leśnego. Położony na terenie Leśnictwa Trzebnica w oddziale 500f. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/85/95 Rady Miasta i Gminy Trzebnica  z dnia 29 czerwca 1995r.
  7. Modrzew europejski w parku Lesie Bukowym naprzeciw bramy wjazdowej prowadzącej do Kościoła Leśnego. Położony na terenie Leśnictwa Trzebnica w oddziale 500f. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/85/95 Rady Miasta i Gminy Trzebnica  z dnia 29 czerwca 1995r.
  8. Dąb szypułkowy w lesie pomiędzy miejscowością Wysoki Kościół a miejscowością Machnice obok dawnego PGR. Położony na terenie Leśnictwa Trzebnica w oddziale 515f. Pomnik przyrody powołany decyzją nr 25/64 Rady Narodowej we Wrocławiu   z dnia 23 marca 1964r.