Wydawca treści

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

Zmiany w przyroście:

Porównanie powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzania lasu i w prognozie

Zmiany w odnowieniu lasu:

Zmiany składu gatunkowego:

Zmiany struktury wiekowej:

 

Monitoring lasów HCVF

Produkcja sadzonek - dane wieloletnie

Zbiór nasion - dane wieloletnie

Pozyskanie zwierzyny - dane wieloletnie

Pozyskanie zwierzyny  - sezon 2013/2014